torek, 20. oktober 2015

Generiranje QR kode v PL/SQL-u

Vse bolj pogosto "QR kodo", je mogoče generirati tudi s pomočjo PL/SQL-a na podatkovni bazi Oracle na kateri je nameščena vsaj Java verzija 1.5 navzgor.

Za delovanje je potrebno predhodno naložiti tri jar datoteke s pomočjo orodja Loadjava.
Jar datoteke dobite na tem naslovu: knjiznice.zip.
Datoteke odzipajte v neko mapo ter jih naložite v podatkovno bazo:


V pl/sql-u je nato potrebno napisati java sored "funkcijo" katera bo sprejemala tekst, ki ga bo qrkoda vsebovala ter vračala kodo kot GIF sličico shranjeno v BLOB podatkovnem tipu.

    
CREATE OR REPLACE AND RESOLVE JAVA SOURCE NAMED "QRCodeBean" as
import oracle.sql.BLOB; 
import oracle.sql.*; 
import oracle.jdbc.driver.*; 
import java.sql.*; 
import javax.imageio.ImageIO; 
import java.awt.image.BufferedImage; 
import java.io.ByteArrayOutputStream; 
import java.io.File; 
import java.io.FileOutputStream; 
import java.io.OutputStream; 
import java.io.*;
import java.util.*;
import net.glxn.qrgen.QRCode;
import net.glxn.qrgen.image.ImageType; 

public class QRCodeGenerator{ 

public static BLOB getQrCode(String value) throws Exception 
{ 
  OracleDriver ora = new OracleDriver(); 
  Connection conn = ora.defaultConnection(); 
  BLOB retBlob = BLOB.createTemporary(conn, true, oracle.sql.BLOB.DURATION_SESSION); 
 
      ByteArrayOutputStream out = new ByteArrayOutputStream();
      out = net.glxn.qrgen.QRCode.from(value).to(ImageType.GIF).stream();
       
      try { 
        java.io.OutputStream outStr = retBlob.setBinaryStream(0); 
        outStr.write(out.toByteArray()); 
        outStr.flush(); 
      } finally { 
        out.close(); 
      } 
      return retBlob; 
} 
}
/  
    

Poleg java stored procedure je potrebno napisati še funkcijo, ki bo klicala zgornjo kodo
    
CREATE OR REPLACE function INSURANCE2.getQRcode(p_text in varchar2) return BLOB as LANGUAGE JAVA 
NAME 'QRCodeGenerator.getQrCode(java.lang.String) return oracle.sql.BLOB';
/

S klicem funkcije se izvede generiranje QR kode.


več o QR kodah dobite tudi tukaj ;)